Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationskompetens

God vetenskaplig praxis

En förutsättning för att forskning ska vara pålitlig, ha trovärdiga resultat och kunna godkännas etiskt är att forskaren har följt god vetenskaplig praxis.

Det betyder för dig som högskolestudent:

 • att du kan analysera informationskällor källkritiskt
 • att du lär dig att hänvisa till dina källor på korrekt sätt
 • att du respekterar upphovsrätt då du använder källorna i dina egna arbeten

Källkritik

Det är viktigt att du är källkritisk till den information du hittar, särskilt om du använder information fritt tillgänglig på nätet. Sträva efter att använda primärkällor istället för sekundärkällor i dina studier. Fundera på:

Aktualitet

 • Ta reda på när publikationen eller webbsidan är skapad och när den senast är uppdaterad

Relevans

 • Vem riktar sig texten till? Vilken är målgruppen?
 • Är texten omsorgsfullt utformad? Används rätt terminologi inom ämnet?

Auktoritet

 • Vem är författaren? Vad vet du om författaren? Har författaren publicerat något annat om samma ämne?
 • Vilken organisation/institution tillhör författaren? Vilken inställning har institutionen till ämnet?
 • Har texten genomgått någon form av kvalitetsgranskning (peer review)?
 • Om det gäller en webbsida, var finns den och vem står bakom den? (t.ex. ett företag, en myndighet, en privatperson osv.).

Tillförlitlighet

 • Finns det källor och länkar där informationen kan kontrolleras?
 • Är de argument som framförs motiverade?
 • Kan materialet jämföras med annat material inom samma ämnesområde och vad du själv redan vet om ämnet?

Objektivitet

 • Varför har texten producerats? Vilken är avsikten och den vetenskapliga målsättningen?
 • Vem har finansierat eller sponsorerat forskningen eller publikationen?
 • Förekommer det reklam och annonser?

Se filmklippet nedan för att lära dig mer om källkritiskt tänkande:

Källhänvisningar

Du måste alltid ange källhänvisningar för de källor du har använt, det här hör till god vetenskaplig praxis. Att hänvisa till andra källor är också ett sätt att förankra sin text i tidigare forskning och visa hur väl insatt man är i ämnet.

Du ska hänvisa till dina källor både i själva texten och i din källförteckning. I källförteckningen i slutet av texten anges källorna så noggrant att läsaren vid behov kan kontrollera fakta i samma källa som skribenten använt. Källhänvisningen i texten och källförteckningen måste motsvara varandra, så att en källa som nämns i texten lätt kan hittas i källförteckningen.

Observera att man hänvisar till olika källtyper (t.ex. böcker, e-böcker, artiklar, dagstidningar, webbsidor) på lite olika sätt . Du ser exempel på hur man refererar till olika typer av källor i Arcadas skrivguide, bilaga 1.

Exempel på hänvisningar enligt Harvard

Det finns olika modeller (APA, CBE, Chicago, Harvard, Vancouver o.s.v.) och olika riktlinjer för hur man citerar, refererar och gör upp en källförteckning. På Arcada rekommenderas Harvard-modellen (kallas också författare-årtal-systemet).

Syftet med alla modeller är att ange vem och vad man citerar och göra det möjligt för läsaren att få tag i materialet. Lär dig skriva ut källor exakt, noggrant och konsekvent redan i början av dina studier. Använd alltid Arcadas skrivguide som riktlinje för dina källhänvisingar.

Exempelbild som visar hur du i samma text hänvisar till en bok och till en vetenskaplig artikel:

Exempelbild på hur man hänvisar till boken och artikeln i den tillhörande källförteckningen:

Detaljerna i bokens källförteckning står för:

 • Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. = författarnas efternamn och förnamnets initial
 • 2006 = bokens publikationsår
 • Study writing: a course in writing skills for academic purposes = bokens titel (med kursiv)
 • 2. uppl. = bokens upplaga
 • Cambridge University Press = förlagets namn
 • Cambridge = utgivningsort

Detaljerna i artikelns källförteckning står för:

 • Hanssen, I. & Alpers, L. = författarnas efternamn och förnamnets initial
 • 2010 = artikelns publiceringsår
 • Utilitarian and common-sense morality discussions in intercultural nursing practice = artikelns namn
 • Nursing ethics = tidskriftens namn (skrivs med kursiv)
 • 17 = tidskriftens årgång (volym)
 • 2 = tidskriftens nummer (i årgång 17)
 • s. 201-211 = artikelns sidnumrering

Referenshantering & RefWorks

Du kan använda referenshanteringsprogrammet RefWorks för att få ordning på dina referenser. För att använda RefWorks måste du först skapa ett eget användarkonto. Registrera dig med din Arcada e-post. Obs: Lösenordet får INTE var detsamma som du använder för din Arcada login!

Plagiera inte!

Att plagiera innebär att använda andra personers texter, tankar och idéer och presentera dem som sina egna, utan att nämna källan. Ange alltid de källor som du använder på ett korrekt sätt, oberoende om din källa är en tryckt bok, en tidskrift, en annan studerandes forskningsplan eller en webbsida. Referera till dina egna tidigare texter på samma sätt som till andra källor för att inte göra dig skyldig till självplagiering.

Man behöver inte nämna källan om det är frågan om ett allmänt tillstånd, faktum eller någon annan allmänt känd och godkänd information, som t.ex. ”solen går upp i öst”.

Arcada använder sig av plagiatkontrollen Urkund. Att plagiera är fusk som kan leda till att ditt arbete förkastas eller t.o.m att du blir relegerad från högskolan för en tid.

Läs mer om Urkund via länkarna och se på videoklippen för att lära dig mer om hur du undviker att plagiera.

Citat

Ett citat inne i texten bör anges så att läsaren tydligt ser skillnaden mellan ett citat och skribentens egen analys. Ett citat inne i texten ska också innehålla en hänvisning till rätt ställe i källförteckningen, där det finns mera detaljerad information om källan. Det är plagiat om du anger källan men inte berättar att texten är ett direkt citat. Direkt citat skrivs ordagrant av och märks ut med citattecken " ".

Exempelbild på hur citat kan se ut:

Tillgänglighetsutlåtande