Skip to main content

Informationskompetens

Välkommen!

Med hjälp av detta självstudiematerial lär du dig mer om informationssökning och blir en informationskompetent högskolestudent. Materialet ingår i kursen Introduktion till högskolestudier för alla första års-studenter på Arcada, men kan även användas för självstudier när som helst under studiernas gång.

Instruktioner:

  • Läs genom materialet och titta på filmklippen
  • Gör sedan uppgifterna som du hittar på kursens sida på ItsLearning

Ta kontakt med biblioteket om du har frågor!

Lärandemål

Du lär dig:

  • hur du självständigt söker efter information och litteratur som du behöver för dina högskolestudier, t.ex. kursböcker eller vetenskapliga artiklar
  • skillnaden mellan att söka information via Google och att söka information i vetenskapliga databaser
  • tips på olika sökmetoder och tekniker som effektiverar dina sökningar
  • hur du källkritiskt utvärderar den information du hittat
  • hur du använder och hänvisar till information du hittat enligt goda akademiska principer

Ta en titt på filmen för att komma igång!

Vad innebär informationskompetens?

Bläddra ner i presentationen för att lära dig mer om vad informationskompetens innebär (eller klicka på länken för att öppna presentationen i ett nytt fönster);