Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationskompetens

Allmänt om upphovsrätt

Upphovsrätt är den lagstadgade rätt upphovsmannen har till sitt verk. Verkets skapare har rätt att avgöra hur verket får användas. Upphovsrätten gäller så länge upphovsmannen lever och 70 år efter upphovsmannens dödsår.

Upphovsrätten uppkommer automatiskt då ett verk skapas. Då du skriver en uppsats får du upphovsrätt till verket. Verket behöver inte vara vetenskapligt eller konstnärligt, det räcker med kreativitet för att få upphovsrätt. Upphovsrätten skyddar däremot inte teman, idéer, metoder, principer, faktainnehåll eller intriger. Du får alltså inte plagiera en dikt som skrivits av en annan person men du får skriva en egen version på samma tema.

Upphovsmannen behöver inte registrera, publicera eller markera sitt verk med copyrightsymbolen ©.

  • Upphovsman = den person som har skapat ett verk
  • Verk = vilket som helst resultat av ett kreativt arbete, t.ex. en text, en målning, ett fotografi, ett datorprogram, en webbsida, ett musikstycke, en uppsats
  • Verkshöjd = ett verk måste uppnå verkshöjd för att uppfylla kriterierna för verk och få upphovsrättsskydd. Det innebär att verket måste ha en viss självständighet och originalitet. 
  • Äganderätt = då du köper en bok får du äganderätt till boken men upphovsrätten förblir hos upphovsmannen. Då du har köpt boken har du rätt att sälja eller låna den vidare. För att låna ut datorprogram eller filmer behöver du alltid tillstånd av upphovsmannen.

Upphovsrätten ger upphovsmannen både ekonomiska och moraliska rättigheter:

  • Ekonomiska rättigheter = garanterar att endast upphovsmannen har rätt att utnyttja verket. Det betyder att upphovsmannen ensam kan bestämma om kopiering av verket är tillåtet och om verket får göras tillgängligt för allmänheten. De ekonomiska rättigheterna kan efter förhandlingar helt eller delvis överföras t.ex. på ett företag.
  • Moraliska rättigheter = moraliska rättigheter förutsätter att upphovsmannens namn nämns, i enlighet med god sed, då verket utnyttjas. Verket får inte ändras eller göras tillgängligt på ett sätt som kränker upphovsmannens anseende.

Du behöver alltid upphovsmannens tillstånd för att kopiera ett verk i digitalt format. Om du vill använda ett fotografi eller överföra ett verk i digitalt format behöver du alltid tillstånd av upphovsmannen

Titta på filmen för att lära dig mer om upphovsrätt eller läs på webbsidan Tekijänoikeus.fi;

Undantag inom upphovsrätt

De mest betydande begränsningarna av upphovsrätten berör privat bruk. Det är tillåtet att ta några kopior av ett ursprungligt och lagligt exemplar av ett verk för privat bruk. Om ett verk är olagligt publicerat på t.ex. webben så får man inte kopiera material därifrån ens för privat bruk. Man får inte heller sprida vidare en kopia av ett lagligt verk.

En annan begränsning som berör vetenskapsvärlden är rättigheten att citera skyddat material. Det är tillåtet att i överensstämmelse med god sed citera i den omfattning som motiveras av ändamålet. Till god sed hör alltså att ange källan i samband med citatet.

Creative commons

 

 

 

 

Creative commons (CC) är en organisation som har utvecklat olika licenser som anger hur ett verk får användas och spridas. Du kan använda CC licenser på ditt eget material, t.ex. om du laddar upp bilder på nätet. 

Det finns fyra olika villkor som bygger upp licenserna:

BY (Erkännande - Attribution) = Upphovsmannen måste nämnas

NC (Icke-kommersiell - Non-Commersial) = Ingen kommersiell användning av verket tillåten

ND (Inga bearbetningar - No Derivative Works) = Verket får inte bearbetas

SA (Dela lika - Share Alike)= Verket får bearbetas men under samma licens

Källa: Licensvillkor av Creative Commons Sveriges webbplats (CC BY 2.5 SE)

Länken nedan hjälper dig att hitta rätt licens för ditt material;

Ta en titt på filmen för att lära dig mer om Creative commons:

Upphovsrätt och högskolor

Undervisnings- och kulturministeriet har angett rättigheterna för kopiering och digitalisering (t.ex. att skanna ett verk) för studiebehov.

Digilicensen anger hur personal och studerande vid högskolor får använda tryckta publikationer och material från öppna webbplatser i undervisning, forskning och i examensarbeten och övningssprov. Materialet kan också användas på stängda lärplattformar (som It’sLearning).

Läs mer om upphovsrätt på Kopiraitti.

Påföljder och konsekvenser

Att kränka upphovsrätten är en straffbar handling. Påföljden kan vara böter enligt upphovsrättslagen. I grövre fall av brott mot upphovsrätten utdöms straff enligt strafflagen.

Tillgänglighetsutlåtande