Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationskompetens

Boolska operatorer

Med rätt sökteknik kan du söka mångsidigt och hitta just sådan information du är ute efter. Du får här lära dig några trix för hur du kan utvidga en informationssökning för att få ett större sökresultat och hur du kan begränsa sökningen för att få ett mindre sökresultat.

I databassökningar används boolska operatorer för att kombinera sökord med varandra. I vissa databaser måste du skriva ut operatorerna själv, och i vissa databaser finns operatorerna färdigt mellan sökfälten. När du söker i Google finns de boolska operatorerna också bakom dina sökningar, du märker bara inte av dem där.

De tre vanligaste boolska operatorerna är;

 • AND
 • OR
 • NOT

Om man använder flera olika operatorer i sökningen används parenteser () för att göra sökvillkoren tydligare för databasen. Då söker databasen först efter sökorden som finns inne i parentesen och kombinerar sedan sökorden i parenteserna med varandra.

Ta en titt på filmen för att se exempel;

Använda boolska operatorer

Operatorn AND (=och) kombinerar sökord så att alla sökord du skriver in i sökfältet också måste ingå i sökresultatet. Operatorn AND begränsar sökningen.

Exempel:

 • Låt säga att du behöver hitta information om marknadsföring av turismtjänster. Du använder den vetenskapliga databasen Academic Search Complete. Kombinationen av sökorden marketing AND tourism söker efter publikationer där båda sökorden förekommer. Se bild:

undefined

Operatorn OR (=eller) innebär att antingen det ena ordet eller båda orden ingår i sökresultatet. OR utvidgar sökningen.

Exempel:

 • Du behöver ännu mera information om marknadsföring av turismtjänster. Genom att söka med flera synonymer för begreppet marknadsföring (t.ex. advertising, branding) får du träffar där något av dessa sökord finns med i kombination med sökordet för turism: (marketing OR advertising OR branding) AND tourism. Se bild:

undefined

Operatorn NOT (=inte) innebär att det första ordet ingår i sökresultatet, medan det andra ordet utesluts. Använd operatorn NOT med eftertanke eftersom det finns risk för att även användbart material utesluts. NOT begränsar sökningen.

Exempel:

 • Du vill utesluta material som handlar om marknadsföring i sociala medier och väljer därför att lägga till operatorn NOT och sökordet social media till din sökning (marketing OR advertising OR branding) AND tourism NOT "social media". Se bild:

undefined

Frassökning

Frassökning kan användas ifall ditt sökbegrepp består av två eller flera ord. Då söker sökprogrammet efter sökorden i exakt den ordning du skrev in dem. En frassökning gör sökningen mera exakt och avgränsad och fungerar även i vanliga Googlesökningar. Använd citationstecken " " runt dina sökord för att markera en frassökning.

Exempel:

 • Om du söker med t.ex. sökordet kalle anka kan du hitta en träff där en person vid namn Kalle Lindgren berättar om sitt ankrecept Canneton à l’Orange, istället för att hitta information om Kalle Anka. Skriv istället "kalle anka" för att få träffar om just Kalle Anka.

Fler exempel:

 • "vetenskaplig text" istället för vetenskaplig text
 • "human resource management" istället för human resource management
 • "information security" istället för information security

Trunkering

Trunkering innebär att du kortar av ordet för att få olika böjningsformer och stavningar inkluderat i sökresultaten. Trunkering markeras med ett trunkeringstecken. Det vanligaste trunkeringstecknet är * (andra tecken som används är ? eller # eller $). Du kan också ersätta ett eller flera tecken inne i sökordet ifall du är osäker på ordets stavning. Trunkering sker automatiskt i Google.

I Arcada Finna används * som trunkeringstecken.

Exempel:

 • sökordet marknad* kan ge träffar som t.ex. marknad, marknader, marknadsföring, marknadsföringens, marknadsandel, marknadsekonomi (se bild nedan)
 • sökordet stude* kan ge träffar som t.ex. studerande, student, students, studera
 • sökordet organi*ation kan ge träffar som t.ex. organisation, organization
 • sökordet *skepp kan ge träffar som t.ex. luftskepp, segelskepp, motorskepp

Trunkering utvidgar sökningen; du får alltså flera träffar. Tänk därför efter hur du trunkerar dina sökord. Gör inte sökordet så kort att du får för många irrelevanta träffar (t.ex. kan sökordet emu* ge träffar som emu, emulation, emulera, emulsion).

Får du för få eller för många träffar?

Då du söker information kan du få enorma mängder träffar, och ibland är antalet träffar alltför få. Sökningen kan också visa material som inte motsvarar det du söker efter.

Utvärdera din informationssökning genom att fundera på:

 • Sökorden
  • finns det stavfel?
  • är sökorden för allmänna eller för specifika? Tänk på att du kan hitta nya användbara sökord i källor du redan har hittat
  • lönar det sig att trunkera något sökord?
  • lönar det sig att använda frassökning?
  • lönar det sig att kolla upp sökorden i en tesaurus?
  • har du använt de boolska operatorerna på rätt sätt?
 • Informationskällan
  • har du valt rätt databas? Täcker den ditt ämnesområde? Ett bra sökresultat förutsätter oftast att du använder flera olika databaser
  • du kan göra din sökning mer specifik genom att begränsa sökområdet t.ex. enligt tidsperiod, språk, land eller typ av publikation. Ta en titt på vilka möjligheter som erbjuds i databasen

Tillgänglighetsutlåtande