Gå till huvudinnehållet

Tillgänglighetsutlåtande: Home

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtandet för Arcadas bibliotek

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://libguides.arcada.fi/ och har upprättats / uppdaterats 22.09.2020. Tjänsten omfattas av lagen om tillhandahållande av digitala tjänster och dess krav på att offentliga webbplatser måste vara tillgängliga.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Video utan text

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Video saknar text

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.2.1 Enbart ljud och enbart video (förinspelad)
 • Möjlig att uppfatta: Text i form av bild

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Text som presenteras i form av bild

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.5 Text i form av bild

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Med ett webbformulär

https://www.arcada.fi/sv/bibliotek/kontakta-biblioteket

Per e-post

biblioteket@arcada.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Tillgänglighetsutlåtande