Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationskompetens

Planera informationssökningen

Om du söker information om ett ämne är det viktigt att du börjar med att planera din sökning och funderar noggrant på vilka sökord du ska använda. Informationssökning är en process och var beredd på att informationssökning för dina studier tar tid och det kan kännas svårt i början.

Informationssökningens steg-för-steg

Tryck på Present och navigera sedan i presentationen med högerpilen.

Definiera ämnesområdet

Innan du börjar söka efter information bör du definiera ämnesområdet och fundera på följande frågor:

  • om vilket ämne behöver jag information?
  • vad ingår i ämnet, vad ingår inte?
  • vad är centralt för ämnet?
  • ur vilken synvinkel närmar jag mig ämnet?
  • vad vet jag om ämnet från tidigare?
  • hur gammal får informationen vara?
  • på vilket språk behöver jag information?

Dina svar kommer att styra dig mot de typer av informationskällor som är de bästa för att du ska hitta svar på dina frågor. För att hitta den information du behöver måste du experimentera och prova på olika metoder och söka på olika ställen.

Planera din informationssökning noga på förhand, så undviker du onödigt arbete. Dokumentera både sökplanen och de olika faserna i sökprocessen, särskilt om det är fråga om en omfattande informationssökning. Det är lätt att återvända till en dokumenterad plan och dokumenterade händelser efteråt.

Välj sökord

Ett viktigt steg i sökprocessen är att fundera på vilken terminologi som används inom ämnet och plocka ut nyckelord. Tänk ut synonymer och alternativa begrepp som beskriver det du söker efter. Om du vill kan du göra en tankekarta för att strukturera begreppen.

Observera att största delen av alla vetenskapliga artiklar som publiceras skrivs på engelska. För att hitta dessa artiklar i vetenskapliga databaser måste du använda engelska sökord.

Ordböcker, uppslagsverk, kursböcker och ämnesordlistor (kallas också tesaurer) är bra hjälpmedel för att komma på sökord. Också personnamn eller geografiska namn fungerar som sökord.

Ämnesord

När du vet vad det är du söker efter ska du försöka ange det så tydligt som möjligt åt den söktjänst eller databas du använder.

Varje dokument (t.ex. artikel, bok) i en databas förses med ämnesord som beskriver innehållet. Ämnesorden fungerar som ett slags #hashtags. När du söker efter information får du bättre och mera fokuserade sökresultat om du söker med samma ord som redan finns i databasen. Det lönar sig att ta en titt på vilka ämnesord som beskriver en bra träff du har hittat, om du vill hitta mer information om samma ämne.

I databaser är standardinställningen ofta fritextsökning. Där kan man använda vilka ord som helst som sökord. Resultatet av en fritextsökning kan vara mycket stort, eftersom databasen söker efter termen bland all den inmatade information som finns i databasen.

Titta på filmen för att lära dig mer om hur ämnesord fungerar och kan hjälpa dig:

Ämnesordlistor (tesaurer)

För att välja sökord kan du använda ämnesordlistor, uppslagsverk eller ordböcker till hjälp. I listan hittar du exempel på ämnesordlistor och nedan finns länk till ordböcker via MOT-dictionaries:

MOT-ordböcker

MOT-ordböcker hjälper dig översätta både enskilda ord och längre texter. Du kan även använda MOT för att lära dig fraser på olika språk.

Tillgänglighetsutlåtande