Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationskompetens

Arcadas bibliotek

Arcadas bibliotek i C2 betjänar främst Arcadas studenter och personal men är också öppet för allmänheten. Via bibliotekets samlingar får du tillgång till en stor mängd tryckt och elektronisk information inom ditt studieområde. Biblioteket tillämpar meröppettid, vilket innebär att du fritt kan använda bibliotekets utrymmen och samlingar också sådana tider då personalen inte är på plats.

Som låntagare bör du känna till lånevillkoren som gäller. Läs mer om bibliotekets låneservice, se öppettider och kontaktuppgifter på bibliotekets webbsida;

Biblioteket i appen Tuudo

Via appen Tuudos meny "Bibliotek" kan du:

 • skapa ett virtuellt lånekort som du använder när du lånar böcker med låneautomaten
 • se dina lån och lånens förfallodatum
 • förnya dina lån
 • se dina förseningsböter och få påminnelser om försenade lån
 • se dina reserverade böcker och få meddelande om reserverade böcker som anlänt
 • se bibliotekets öppettider

Ladda ner appen till din mobil via din vanliga appbutik. Biblioteksmodulen i Tuudo fungerar tills vidare enbart för inskrivna Arcadastudenter, inte externa kunder eller Arcadas personal. Filmen nedan hjälper dig komma igång:

Arcada Finna

Arcada Finna (http://arcada.finna.fi) är Arcadas bibliotekskatalog där du kan söka och bläddra bland bibliotekets böcker och annat material. Du behöver logga in och aktivera ditt lånekort i Arcada Finna för att:

 • reservera böcker eller avbeställa reserveringar
 • se uppgifter om förseningsavgifter och låneförbud och betala böter online
 • kontrollera dina personuppgifter (adress, e-post) i bibliotekssystemet och skicka en adressuppdatering till bibliotekets personal
 • spara dina sökningar
 • se dina lån och förfallodatum
 • förnya dina lån

Filmerna hjälper dig komma igång med att använda Arcada Finna för att hitta en kursbok och söka material om ett visst ämne:

Reservera böcker och förnya lån

Du får ett e-post meddelande då boken du har reserverat har anlänt. Reserverade böcker kan hämtas från en vagn bredvid lånedisken. Reserverade böcker är tillgängliga i 3 arbetsdagar, sedan går de vidare till nästa person i kön. Om du har reserverat en bok som du inte längre behöver kan du avboka reservationen i Arcada Finna. Det är viktigt att du kontrollerar din e-post för att inte missa meddelanden från biblioteket.

Du kan inte förnya ditt lån om:

 • boken är reserverad av någon annan
 • du har förnyat boken maximalt antal gånger (20 ggr)
 • du har hamnat i låneförbud pga att du har 10 euro eller mera i förseningsavgifter

Filmen visar hur du loggar in i Arcada Finna och aktiverar ditt konto för att kunna förnya lån och reservera böcker:

Boktyper i Arcada Finna

När du söker efter böcker i Arcada Finna kommer du att märka att böckerna har olika beteckningar:

Kursbok

 • 14 dagars lånetid
 • en bok per ca 5 studenter
 • kan reserveras
 • förseningsavgift 0,30 €/bok/dag

Korttidslån

 • av varje kursbok finns 1 st korttidslån (kallas också handbok)
 • 1 dygns lånetid, kan lånas vilken tid som helst under dagen
 • bör returneras följande vardag innan bibliotekets dörrar stänger för dagen
 • kan inte reserveras
 • förseningsavgift 5 €/bok/dag, efter att biblioteket har stängt

Referens

 • läsesalsexemplar
 • kan enbart läsas på plats, lånas inte ut
 • kan inte reserveras

Monografi

 • en annan term för böcker, kan användas som bredvidläsning
 • 14 dagars lånetid för studenter
 • kan reserveras
 • förseningsavgift 0,30 €/bok/dag

Inst. ex. Endast för personal - Department copy. Staff only

 • institutionsexemplar (dvs lärarnas exemplar)
 • kan inte lånas av studenter

Andra bibliotek i huvudstadsregionen

Som studerande i Helsingfors har du tillgång till ett stort antal övriga högskolebibliotek och allmänna bibliotek i huvudstadsregionen. Arcada Finna kan hjälpa dig få tag på en bok som inte är tillgänglig i Arcadas bibliotek men som eventuellt finns på något annat bibliotek i närheten.

Se instruktionsvideon nedan för att lära dig hur du enkelt hittar böcker i närliggande bibliotek med hjälp av Arcada Finna:

Arcadas Libguider

Arcadas Libguider är skräddarsydda ”one-stop-shops” som hjälper dig att hitta böcker, tidskrifter, databaser och övriga informationsresurser inom just ditt eget ämnesområde. Bekanta dig med Libguiden för ditt ämne.

Libguider på svenska:

Libguider på engelska

Distansanvändning

En del av informationskällorna som biblioteket erbjuder är fritt tillgängliga för vem som helst att använda, medan andra är licensbelagda och endast för Arcadas studenter och personal. De licensbelagda informationskällorna kan användas på distans, 24/7. Logga in med ditt Arcada användarnamn och lösenord då Arcadas inloggningsruta dyker upp på din skärm:

E-boksamlingar

En elektronisk bok (e-bok) är en bok i digitalt format som du kan läsa på dator, läsplatta eller mobil. Arcadas e-böcker finns utspridda på flera olika plattformer. Urvalet av böcker och användarreglerna i de olika e-boksplattformerna skiljer sig lite från varandra.

            

Mer information om e-boksplattformerna hittar du i Libguiden om e-böcker:

Vetenskapliga artiklar

Videon nedan hjälper dig komma igång med att söka efter vetenskapliga artiklar publicerade i elektroniskt format. Notera att då du använder Arcada Finna för att söka efter en specifik artikel ur en tidskrift (elektronisk eller tryckt) ska du alltid använda tidskriftens namn som sökord.

Under ditt 1. och 3. studieår på Arcada kommer du att erbjudas mer fördjupad undervisning i hur du hittar vetenskapliga artiklar och forskning via Arcadas licensbelagda vetenskapliga databaser. Håll utkik i din läseordning så går du inte miste om dessa tillfällen!

Tillgänglighetsutlåtande