Gå till huvudinnehållet

Mendeley -referenshanteringsverktyg

Redigering av källreferensen

Du kan manuellt redigera en källreferens i texten. Aktivera den genom att klicka på den. Då omringas den av blå ramar och redigeringsalternativen öppnas direkt i Mendeley Cite -menyn till höger.

 • Genom att klicka på referensen till höger under Edit Citation kan du göra de vanligaste justeringarna: 
  • Lägga till ett sidnummer i en textreferens
  • Gömma författarens namn (Suppress author)
  • Det som skrivs under Prefix syns i början av referensen och det som skrivs under Suffix syns i slutet
 • Genom att klicka på Add reference kan du lägga till fler källor i en textreferens.
 • Korrigeringar av stavnings- och typografifel eller saknad information bör alltid göras i Mendeley-biblioteket, där informationen också kommer in i bibliografin. När du återgår till Word efter korrigeringen klickar du under Cite på More -> Refresh References för att uppdatera korrigeringarna.
 • Genom att välja Manually override citation kan du göra vilka förändringar som helst i en textreferens. I sådana fall uppdaterar programmet inte längre denna referens uppgifter ur Mendeley-biblioteket, så funktionen bör användas försiktigt. Förändringarna kan återställas genom att klicka på Revert to default.

Textreferensernas och källförteckningens teckensnitt kan ändras i Word.

Redigering av källförteckningen

Korrigeringar av referensdata gör man huvudsakligen på Library-sidan i Mendeley Reference Manager. Kom ihåg att klicka på More -> Refresh References i Mendeley Cite (i Word) om du gör korrigeringar medan ditt dokument är öppet.

 • Man kan ändra språket för källförteckningen i Mendeley Cite under Citation Settings.

Källförteckningen kan ändras till ren text genom att bryta länken till Mendeley:

 • Skriv ditt dokument färdigt före du uppdaterar källförteckningen.
 • Det kan vara bra att spara en säkerhetskopia av ditt dokument innan du följer dessa steg. Å andra sidan kan du alltid skapa en ny källförteckning med Insert Bibliography, ifall du lägger till fler källor.
 • Klicka på den aktiva (ramarna syns) källförteckningen med musens högra knapp och välj Remove Content Control. Kontakten till Mendeley bryts och kan inte återskapas.
 • Gör de önskade korrigeringarna i källförteckningen manuellt.

Redigering av referensstil

I Arcada använder vi i allmänhet stilen APA 7th Edition. Det är dock möjligt i Mendeley att skapa helt egna stilar också. Om man inte hittar en stil som passar, kan man redigera en som redan existerar på Mendeleys sidor med CSL Editor. Du kan välja en färdig stil som botten. CSL Editor sparar din redigerade stil på ditt Mendeley-konto, därifrån du kan dela den med andra.

Tillgänglighetsutlåtande