Gå till huvudinnehållet

Mendeley -referenshanteringsverktyg

Spara PDF-filer

Man kan lätt spara en PDF-fil i Mendeley genom att:

 • Med drag and drop-funktionen ”dra” över filer till Mendeley,
 • Välja Add new och Files from computer.

Både PDF-filen och dess referensuppgifter (titel, publikationsår, författare o.s.v.) sparas på ditt Mendeleykonto. Du kan vid behov göra ändringar i referensuppgifterna.

Spara referenser manuellt

Det går också att mata in referenserna för hand, om du t.ex. använder dig av källor som du bara har i pappersform.

 • Välj Add New, och Add Manual Entry.
 • Skriv in de uppgifter som behövs.
 • Om artikeln/materialet har ett så kallat DOI-nummer (Digital Object Identifier), så räcker det med det för att få alla uppgifter.

Använd Mendeley Web Importer

Du kan spara material från en databas eller webbsida så här:

 • Sök fram materialet (t.ex. webbsida, artikel) som du vill exportera till Mendeley
 • Klicka på Mendeley Web Importer i din webbläsare (du måste installera det först)
 • Logga in på ditt Mendeley-konto
 • Om du har flera mappar i Mendeley (se nedan), så väljer du den där du vill spara referensen. Du kan också göra ändringar i referensuppgifterna genom att trycka på Edit.
 • Kryssa för de referenser du vill föra in och välj sedan Add
 • Klicka sedan på View library eller öppna din Mendeley Reference Manager. Klicka på Sync om referensen inte syns direkt.

Spara RIS-, XML- eller BibTex-filer

I de flesta databaserna finns det en funktion som heter Export. Med hjälp av denna kan man spara referensen i olika filformat, som t.ex. RIS, XML eller BibTex.

 • Spara referensen i databasen
 • Importera filen i Mendeley genom att välja ”Add new” och ”Import library”, välj sedan rätt filformat (beroende på vilket du valt i databasen)
 • Du kan vid behov göra ändringar i referensuppgifterna.

På samma sätt kan du överföra referenser från ett annat referenshanteringsprogram (RefWorks, Zotero eller något annat) till ditt Mendeley-konto. Med hjälp av RIS-filer kan man också exportera poster från Arcada Finna till Mendeley.

Mendeley Search

Mendeley har ett eget sökfält, vilket du kan använda för att hitta referenser, som andra Mendeley-användare har sparat. Det är dock inte möjligt att få tillgång till alla dessa artiklar i fulltext.

 • Öppna Mendeley Search
 • Sök efter din artikel i sökfältet
 • Klicka på Add to library
 • Logga in på ditt Mendeley-konto

Tillgänglighetsutlåtande