Gå till huvudinnehållet

Mendeley -referenshanteringsverktyg

Infoga referenser i din text

Mendeley är till största nytta om du använder dig av hjälpprogrammet Mendeley Cite. Det här programmet är kompatibelt med Word365, Word 2016 och Microsoft Words -appen på Ipad, samt nyare versioner av dessa. Så här gör du för att infoga en referens i texten med hjälp av Mendeley Cite:

  • Öppna ditt dokument i Word
  • Logga in på ditt Mendeley-konto. Mendeley Cite hittas under References -> Mendeley Cite
  • För kursorn till det ställe i texten, där du vill infoga referensen.
  • Välj din referens och klicka på Insert citation, så kommer referensen in i texten
  • Genom att trycka på Citation Style kan du välja mellan referensstilar

Dubbelkolla ännu efter detta att alla nödvändiga detaljer finns med! Detta är särskilt viktigt om du använder Mendeley Web Importer.

Skapa och infoga litteraturförteckning

Innan du skapar litteraturförteckningen, måste du kolla att det inte finns dubletter bland dina referenser i Mendeley, annars kan de synas två gånger även i källförteckningen. För att skapa din källförteckning, gör du så här:

  • För kursorn till det ställe i texten, där du vill infoga din litteraturförteckning
  • Välj More -> Insert Bibliography. Litteraturförteckningen kommer in i din text och uppdateras an efter att du lägger till referenser
  • Om du gör korrigering i referensernas detaljer i Mendeley, uppdaterar du källförteckningen genom att klicka More -> Update from Library

Välj referensstil

Genom att trycka på Citation Style kan du välja mellan referensstilar. Mendeley har nästan 7000 referensstilar tillgängliga. På Arcada använder vi oss av American Psychological Association (APA) 7th Edition, men studenter som har börjat tidigare hos oss kan även använda sig av Harvard-stilen.

Tillgänglighetsutlåtande