Gå till huvudinnehållet

Mendeley -referenshanteringsverktyg

Skapa mappar

Du kan skapa skilda mappar för referenser som gäller olika projekt eller olika texter.

 • Välj i Mendeley Reference Manager Collections -> New Collection

 • Du kan "dra" en referens från All references till en önskad mapp eller från en mapp till en annan

 • Alternativt kan du välja referensen (markera rutan till vänster om den) och sedan klicka på Organize i åtgärdspanelen längst ner på skärmen och sedan Add to collection. Du kan ange flera mappar som du vill infoga en referens i

 • Referenserna förblir i All references även om du lägger till dem i andra mappar

 • Genom att högerklicka på en mapp och välja New Collection kan du skapa undermappar

Gör anteckningar i referenser

Det går att göra anteckningar (notebook), kommentarer (annotations) och understrykningar (highlights) i dokument som du har sparat på ditt Mendeley-konto.

 1. Välj din referens. Dubbelklicka på den så att den öppnas i fulltext.
 2. I menyn till vänster ser du verktygen notebookannotations och highlights.

Dela referenser med andra

Det går att dela referenser och artiklar med andra genom att skapa grupper inom Mendeley:

 • För att skapa en grupp, välj Private Groups -> New Group. Skriv in ett namn för din grupp.
 • Högerklicka på gruppen och välj Manage Group. Under Invite members kan du fylla i e-postadresserna för dem du vill bjuda in.
 • Du kan skapa fem egna grupper, som kan ha 25 medlemmar var. Alla medlemmar måste ha ett Mendeley-konto.
 • Förutom referenser kan du dela till exempel artiklar (i form av PDF-filer) i en grupp. Gruppmedlemmar kan lägga till kommentarer till dem.
 • Utomstående kan inte se gruppen, dess medlemmar eller delade filer.
 • OBS! Om du vill referera i Word till referenser som sparats i en grupp måste du först spara referenserna i ditt eget bibliotek. I ordbehandlare kan du bara hänvisa till referenser som har lagrats i dina egna mappar.

Tillgänglighetsutlåtande