Gå till huvudinnehållet

Sociala området och ergoterapi

Välkommen till Libguiden för det sociala området och ergoterapi! I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Bibliotekets videoguider

Lär dig använda bibliotekets e-tjänster med hjälp av korta instruktionsvideor. Videorna är gjorda av personalen på Arcadas bibliotek.

Höj din informationskompetens

Lär dig mer om skillnaden mellan att söka information i Google eller i vetenskapliga databaser, vad du ska tänka på innan du börjar söka information, få tips för hur du kan få bättre sökresultat, och mycket annat:

Hur gör jag om jag bara hittade ett sammandrag och vill läsa hela artikeln?

1. Börja med att kolla i sammandragets (abstraktets) uppgifter vilken tidskrift och vilken årgång artikeln publicerats i. Sök med tidskriftens titel i Arcada Finna för att se om biblioteket har tillgång till tidskriften. Om du hittade tidskriften orienterar du dig vidare tills du har hittat det nummer av tidskriften där artikeln du behöver finns publicerad. Om du inte lyckades hitta tidskriften/artikeln gå vidare till steg 2:

2. Om du inte hittade tidskriften/artikeln i Arcadas bibliotek kan du fortsätta med att se om den finns i något annat högskolebibliotek (t.ex. Helsingfors universitetsbibliotek, Diaks bibliotek, Hankens bibliotek etc).

Öppna Finna.fi och sök på samma sätt som ovan. Du söker då i alla finländska högskolebibliotek och de flesta allmänna biblioteks kataloger med en och samma sökning. Om du bara är intresserad av att se vilket material som t.ex. finns på Diak eller Hanken kan du också söka direkt i Diaks Finna eller Hankens Finna. Utan användarnamn och lösenord till valda högskola får du inte tillgång till materialet på distans, men om du hittar tidskriften och om rätt nummer finns tillgängligt kan du besöka biblioteket i den aktuella högskolan och få tillgång till tidskriften/artikeln på plats.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Guiden behandlar bl.a. forskningsprocessen, forskningsmetodik, publicering, citering, olika typer av artiklar och spridning av forskning. Guiden är gjord vid Karolinska institutet.

Vad betyder peer review?

En kort guide i vad peer review är. Guiden är gjord vid Western University:

Referenshantering & Mendeley

Du kan använda referenshanteringsprogrammet Mendeley för att få ordning på dina referenser. För att använda Mendeley måste du först ladda ner programmet och skapa ett eget användarkonto.

APA 7-mallen

På Arcada rekommenderas APA 7-mallen för dina källhänvisningar. Läs mer:

Exempel på hänvisningar enligt APA7

Det finns olika modeller (APA, CBE, Chicago, Harvard, Vancouver o.s.v.) och olika riktlinjer för hur man citerar, refererar och gör upp en källförteckning. På Arcada rekommenderas APA-modellen (kallas också författare-årtal-systemet).

Syftet med alla modeller är att ange vem och vad man citerar och göra det möjligt för läsaren att få tag i materialet. Lär dig skriva ut källor exakt, noggrant och konsekvent redan i början av dina studier. Använd alltid Arcadas skrivguide (eller Karolinska institutets referensguide) som riktlinje för dina källhänvisingar.

Exempelbild som visar hur du hänvisar enligt APA 7 -systemet:

 

Exempelbild på hur man hänvisar i källförteckningen:

Detaljerna i hänvisningen till artikeln står för:

  • Krahé, B., & Möller, I. = författarnas efternamn och förnamnets initial
  • 2010 = artikelns publiceringsår
  • Longitudinal effects of media violence on aggression and empathy among German adolescents = artikelns namn
  • Journal of Applied Developmental Psychology = tidskriftens namn (skrivs med kursiv)
  • 31 = tidskriftens årgång (volym)
  • 5 = tidskriftens nummer (i årgång 31)
  • 401-409 = artikelns sidnumrering
  • https://doi.org/10.1016/j.appdev.2010.07.003 = så kallad doi -adress för artikeln, där den alltid kan hittas. Doi står för Digital Object Identifier.
     

ChatGPT och andra AI-stödda verktyg

Enligt Arcadas riktlinjer får ChatGPT och motsvarande AI-stödda verktyg användas, så länge studenten själv står för faktagranskningen. Däremot skall det alltid finnas källhänvisning, då texten inte är självproducerad. Då man hänvisar till ChatGPT gör man precis som annars i APA7. Då skulle källhänvisningen till exempel kunna se ut så här:

OpenAI. (2021). ChatGPT [Computer software]. Retrieved from https://openai.com/blog/chat-gpt/

Du bör dessutom ta upp i själva texten hur du har använt AI-verktyg. Märk väl att du aldrig skall använda generativ AI som källa för information - även om texten behandlats med ett AI-verktyg, ska du ha en annan källa för själva innehållet. 

Tillgänglighetsutlåtande