Gå till huvudinnehållet

Sociala området och ergoterapi

Välkommen till Libguiden för det sociala området och ergoterapi! I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Examensarbeten från Arcada

Theseus är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för alla finländska yrkeshögskolor. Du kan bekanta dig med examensarbeten och publikationer från Arcada här:

Examensarbeten, pro gradun, doktorsavhandlingar från andra högskolor

Skrivguider och mallar

Urkund

Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering. Kontakta filip.levalahti (at) arcada.fi om du har frågor om Urkund.

Tillgänglighetsutlåtande