Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Bibliotekstjänster för Arcadas personal

Välkommen till Libguiden för Arcadas personal. I guiden hittar du information om bibliotekets material och service.

Publikationer från Arcada

Theseus är det gemensamma öppna publikationsarkivet för alla finländska yrkeshögskolor. Utöver examensarbeten och mastersarbeten arkiveras även Arcadas publikationer, Arcada Working Papers och parallellpublikationer i Theseus. I Juuli registreras personalens publikationer och produktioner för vidarerapportering till ministeriet.

Publikationsanvisningar och mallar

Referenshantering & RefWorks

Du kan använda referenshanteringsprogrammet RefWorks för att få ordning på dina referenser. För att använda RefWorks måste du först skapa ett eget användarkonto. Registrera dig med din Arcada e-post. Obs: Lösenordet får INTE var detsamma som du använder för din Arcada login!

Skrivguider och mallar

Examensarbeten, pro gradun, doktorsavhandlingar från andra högskolor

Tillgänglighetsutlåtande