Gå till huvudinnehållet

Open access (på svenska)

Vad är open access (OA)?

Open access innebär att forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form, vilket främjar spridningen av forskningsresultaten både inom forskarsamfundet och till allmänheten i stort. Läsaren kan utan kostnad läsa, använda, kopiera, skriva ut och länka OA-publikationer.

OA-publikationerna kan delas in i Gratis OA och Libre OA, vilket avgör hur publikationen får användas. Gratis OA innebär att publikationen får läsas och skrivas ut utan kostnad medan Libre OA tillåter bredare användningsmöjligheter med hjälp av Creative Commons-licenser. 

Guld, grön eller hybrid?

Det finns tre olika typer av open access-publicering:

  • Gold Open Access innebär att den vetenskapliga artikeln publiceras i en tidskrift som inte uppbär prenumerationsavgifter av läsaren. Istället är det författaren som betalar en publiceringsavgift (article processing charge, APC) för att täcka tidskriftens administrativa kostnader. 
  • Hybrid Open Access innebär att artikelförfattaren har möjlighet att betala för att göra enskilda artiklar i prenumerationsbaserade tidskrifter fritt tillgängliga.
  • Green Open Access = parallellpublicering = self archiving innebär att en version av artikeln parallellpubliceras i universitetets eller högskolans eget fritt tillgängliga publikationsarkiv. Parallellpublicering är inte samma sak som att publicera i en open access-tidskrift. Vid parallellpublicering är det vanligtvis AAM (author´s accepted manuscript), final draft eller post-print-versionen av artikeln som sparas i den egna organisationens publikationsarkiv. Före artikeln parallellpubliceras måste man känna till vilka rättigheter till open access-publicering som förlaget ger, t.ex. eventuella embargo-tider (oftast 6-12 månader).

Picture: Foster Open Science (PASTEUR4OA)

Parallellpublicering

Parallellpublicering är en form av fri tillgänglighet, där en publikation som publicerats i en annan publiceringskanal också görs fritt tillgänglig i högskolans eget publikationsarkiv. De flesta högskolor och forskningsinstitut har digitala arkiv. Nationalbiblioteket upprätthåller Theseus (yrkeshögskolornas publikationer) och Doria (finländska universitets publikationer).

Också forskningsinstitut och -finansiärer rekommenderar eller förutsätter att forskningsresultaten görs fritt tillgängliga så att forskningens transparens, möjlighet till upprepning och därmed pålitlighet ökar. Till exempel Finlands Akademi förutsätter att forskning som de finansierar i mån av möjlighet ska parallellpubliceras i fritt tillgängliga publikationsarkiv eller databaser.   

Parallellpublicering är gratis för forskaren och organisationen och det uppfyller rekommendationerna för tillgänglighet, synlighet och arkivering på samma sätt som publicering i en open access-tidskrift. I databasen ROARMAP är det möjligt att få klarhet i universitetens, högskolornas och finansiärernas OA-policy. I The Directory of Open Access Repositories - OpenDOAR finns en förteckning över öppna publikationsarkiv, bl.a. arXiv.org.

I SHERPA/RoMEO 

kan man kontrollera vetenskapliga tidskrifters och förlags inställning till parallellpublicering. Tjänsten upprätthålls av Nottingham University.

Varför open access?

Det är enklare för en större publik att hitta open access-publikationer än artiklar som publicerats i prenumerationsbaserade tidskrifter. I tidigare undersökningar har man konstaterat att artiklar som är fritt tillgängliga läses och hänvisas till mer (mm. Swan, A. 2010 The Open Access Citation Advantage).

Även forskningsinstitut och -finansiärer rekommenderar, eller till och med förutsätter, att forskningsresultaten ska göras fritt. Så ökar forskningens transparens, man ges möjlighet att basera och vid behov upprepa sin forskning utgående från etablerade fakta, och därmed också öka forskningens tillförlitlighet.

Forskningsresultat som görs fritt tillgängliga hjälper till att demokratisera vetenskapen, förbättrar den vetenskapliga kommunikationen samt jämnar ut skillnaderna mellan olika länders forskningsinstitutioner. 

Finlands Akademi
FA förutsätter att forskning som de finansierar i mån av möjlighet ska parallellpubliceras i fritt tillgängliga publikationsarkiv eller databaser.

EU:s Horizon2020
Likaså ska forskning finansierad av EU:s Horizon2020 göras fritt tillgänglig.

Avoin tiede ja tutkimus listar följande fördelar med open access-publicering: 

  • Möjligheterna att upprepa forskningen förbättras
  • Återanvändning av forskningsresultat blir möjligt
  • Forskningsresultaten kan snabbt spridas till andra forskare, beslutsfattare och affärslivet
  • Forskaren ökar sin forsknings synlighet (hänvisningar, meriter)
  • Forskningens effektivitet växer med bättre tillgång till information och öppnare verksamhetsformer 
  • Forskningsresultatens kvalitet blir bättre
  • Nya forskningsidéer föds

Läs mer i Forskarens handbok för öppen forskning

Internationella OA-rekommendationer och -projekt

Ordlista

APC (Article Processing Charge) - open access-tidskrifternas publiceringsavgift som betalas av författaren

Creative Commons (CC)-licens - ger vid sidan av upphovsrätten möjligheter att utöka användarvillkoren för det egna verket så att det passar olika behov

Digital Object Indentifier (DOI) - ett permanent identifieringsnummer för elektroniska dokument

Embargo - ett förlags restriktion om hur snabbt efter publicering en artikel får offentliggöras i ett öppet arkiv

Gold open access -  den vetenskapliga artikeln publiceras i en open access-tidskrift som uppbär publiceringsavgift av författaren

Gratis open access - publikationen tillgängliggörs kostnadsfritt

Green open access - en version av den vetenskapliga artikeln parallellpubliceras i högskolans eget fritt tillgängliga publikationsarkiv

Hybridtidskrift - en prenumerationsbaserad tidskrift, där en del av artiklarna kan vara fritt tillgängliga. Författaren betalar då en avgift (APC) för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering. jämför open access-tidskrift, där alla artiklar publiceras fritt tillgängliga för läsaren.

Libre open access - utöver den fria tillgången ges utökade användarrättigheter med hjälp av Creative Commons-licenser

Open access (OA) -  vetenskapliga forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form

Open access-tidskrift - tidskrift som utges fritt tillgänglig. Läsaren betalar ingen avgift. Vissa OA-tidskrifter uppbär en avgift av författaren för att finansiera utgivningen (se APC).

Parallellpublicering/Self archiving - publikationen görs fritt tillgänglig i digital form t.ex. i högskolans eget publikationsarkiv

Post-print - den referentgranskade versionen av artikeln, med eventuella ändringar införda

Pre-print - den version av artikeln som ännu inte referentgranskats

Self archiving/Parallellpublicering - publikationen görs fritt tillgänglig i digital form t.ex. i högskolans eget publikationsarkiv

Sherpa/Romeo - databas som innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policy beträffande parallellpublicering

Tillgänglighetsutlåtande