Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Open access (på svenska)

Arcadas OA-anvisningar

Rabatt (APC) för att publicera open access  

Publiceringsavgift (APC) 
Endel open access-tidskrifter finansierar utgivningen via en publiceringsavgift (article processing charge).  Även prenumerationsbaserade tidskrifter (hybrid-tidskrifter) kan ta ut en publiceringsavgift för att göra en artikel fritt tillgänglig.

Rabatt publiceringsavgift  
Forskare Arcada har möjlighet att rabatt publiceringsavgiften i tidskifter utgivna av följande förlag:  

 • Elsevier

 • Sage (ingen APC)

 • Emerald

 • Springer Nature (ingen APC) 

För att rabatten måste forskaren vara ansvarig författare (corresponding author) och ha Arcada affiliering 
   
Har du frågor? 
Kontakta Arcadas bibliotek via biblioteket@arcada.fi

Val av publiceringskanal för en vetenskaplig artikel

När man väljer publiceringskanal för sin artikel är det viktigt att vara uppmärksam, speciellt om publiceringskanalen är okänd sedan tidigare. Tillförlitligheten hos open access-tidskrifter kan bedömas på samma sätt som för traditionella vetenskapliga publikationer. Bland annat dessa saker kan man kontrollera:

 • hur anges förlagets kontaktuppgifter på hemsidan?
 • har publiceringskanalen ett ISSN-nummer?
 • finns det information om tidskriften i olika tidskriftskataloger, t.ex. DOAJ, Publikationsforum?
 • finns det möjlighet till parallellpublicering/har förlaget något embargo?
 • har andra forskare inom ditt ämnesområde publicerat i samma tidskrift?
 • vilken kvalitet är det på tidigare artiklar i tidskriften?
 • hur går det till när tidskriften referentgranskas?
 • vilka består tidskriftens redaktion av?
 • är tidskriften indexerad i centrala databaser inom sitt eget område (t.ex. Web of Science och Scopus)?

Se alltid upp för oseriösa blufförlag som enbart är ute efter pengar!

Blufförlag

Vissa förlag kan ha tvivelaktiga publiceringsmotiv. Dessa s.k. blufförlag (vanity publisher, predatory publisher) utnyttjar forskare genom att samla in publiceringsavgifter utan att referentgranska publikationerna. Blufförlagen skickar ut mängder av lockande skräpposterbjudanden för att få forskare att göra allt jobb åt dem medan de enbart är intresserade av pengar.

Det är viktigt att noggrant bekanta sig med den open access-tidskrift som man tänker publicera sin artikel i. 
Forskarsamfundet diskuterar också flitigt med förlagen på nätet och det lönar sig att med en enkel Google-sökning kolla upp vad som skrivs.

Se tidskriften Natures artikel om misstänkta förlag:

Investigating journals: The dark side of publishing

Tillgänglighetsutlåtande