Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Vård

Välkommen till Libguiden för vård. I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Bibliotekets videoguider

Lär dig använda bibliotekets e-tjänster med hjälp av korta instruktionsvideor. Videorna är gjorda av personalen på Arcadas bibliotek.

Höj din informationskompetens

Lär dig mer om skillnaden mellan att söka information i Google eller i vetenskapliga databaser, vad du ska tänka på innan du börjar söka information, få tips för hur du kan få bättre sökresultat, och mycket annat:

Hur gör jag om jag bara hittade ett sammandrag och vill läsa hela artikeln?

1. Börja med att kolla i sammandragets (abstraktets) uppgifter vilken tidskrift och vilken årgång artikeln publicerats i. Sök med tidskriftens titel i Arcada Finna för att se om biblioteket har tillgång till tidskriften. Om du hittade tidskriften orienterar du dig vidare tills du har hittat det nummer av tidskriften där artikeln du behöver finns publicerad. Om du inte lyckades hitta tidskriften/artikeln gå vidare till steg 2:

2. Om du inte hittade tidskriften/artikeln i Arcadas bibliotek kan du fortsätta med att se om den finns i något annat högskolebibliotek (t.ex. Helsingfors universitetsbibliotek, Diaks bibliotek, Hankens bibliotek etc).

Öppna Finna.fi och sök på samma sätt som ovan. Du söker då i alla finländska högskolebibliotek och de flesta allmänna biblioteks kataloger med en och samma sökning. Om du bara är intresserad av att se vilket material som t.ex. finns på Diak eller Hanken kan du också söka direkt i Diaks Finna eller Hankens Finna. Utan användarnamn och lösenord till valda högskola får du inte tillgång till materialet på distans, men om du hittar tidskriften och om rätt nummer finns tillgängligt kan du besöka biblioteket i den aktuella högskolan och få tillgång till tidskriften/artikeln på plats.

Vad är en vetenskaplig artikel?

Guiden behandlar bl.a. forskningsprocessen, forskningsmetodik, publicering, citering, olika typer av artiklar och spridning av forskning. Guiden är gjord vid Karolinska institutet.

Vad betyder peer review?

En kort guide i vad peer review är. Guiden är gjord vid Western University:

Referenshantering & RefWorks

Du kan använda referenshanteringsprogrammet RefWorks för att få ordning på dina referenser. För att använda RefWorks måste du först skapa ett eget användarkonto. Registrera dig med din Arcada e-post. Obs: Lösenordet får INTE var detsamma som du använder för din Arcada login!

Harvard-mallen

På Arcada rekommenderas Harvard-mallen för dina källhänvisningar. Läs mer:

Exempel på hänvisningar enligt Harvard

Det finns olika modeller (APA, CBE, Chicago, Harvard, Vancouver o.s.v.) och olika riktlinjer för hur man citerar, refererar och gör upp en källförteckning. På Arcada rekommenderas Harvard-modellen (kallas också författare-årtal-systemet).

Syftet med alla modeller är att ange vem och vad man citerar och göra det möjligt för läsaren att få tag i materialet. Lär dig skriva ut källor exakt, noggrant och konsekvent redan i början av dina studier. Använd alltid Arcadas skrivguide som riktlinje för dina källhänvisingar.

Exempelbild som visar hur du i samma text hänvisar till en bok och till en vetenskaplig artikel:

Exempelbild på hur man hänvisar till boken och artikeln i den tillhörande källförteckningen:

Detaljerna i bokens källförteckning står för:

 • Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. = författarnas efternamn och förnamnets initial
 • 2006 = bokens publikationsår
 • Study writing: a course in writing skills for academic purposes = bokens titel (med kursiv)
 • 2. uppl. = bokens upplaga
 • Cambridge University Press = förlagets namn
 • Cambridge = utgivningsort

Detaljerna i artikelns källförteckning står för:

 • Hanssen, I. & Alpers, L. = författarnas efternamn och förnamnets initial
 • 2010 = artikelns publiceringsår
 • Utilitarian and common-sense morality discussions in intercultural nursing practice = artikelns namn
 • Nursing ethics = tidskriftens namn (skrivs med kursiv)
 • 17 = tidskriftens årgång (volym)
 • 2 = tidskriftens nummer (i årgång 17)
 • s. 201-211 = artikelns sidnumrering

Tillgänglighetsutlåtande