Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Energi- och miljöteknik

Välkommen till Libguiden för energi- och miljöteknik! I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

MOT-ordböcker

MOT-ordböcker hjälper dig översätta både enskilda ord och längre texter. Du kan även använda MOT för att lära dig fraser på olika språk.

Ämnesordslistor (Tesaurusar)

Använd någon av ämnesordslistorna som hjälpmedel vid val av sökord.

Flera ordböcker och uppslagsverk

Lagstiftning

Använd dessa resurser om du behöver hitta information om internationell eller finländsk lagstiftning:

Standarder och patent

Googles patentsökning

Google Patent Search

Finländsk statistik

Pröva dessa resurser om du behöver hitta finländsk statistik:

Internationell statistik

Pröva dessa resurser om du behöver hitta internationell statistik:

Tillgänglighetsutlåtande