Skip to main content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Energi- och miljöteknik

Välkommen till Libguiden för energi- och miljöteknik! I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Sök böcker i Arcadas bibliotek

Använd Arcada Finna för att se vilka böcker som är tillgängliga i Arcadas bibliotek, reservera böcker, förnya dina lån och betala förseningsavgifter.

E-boksamlingar

 

              

Tutorials: e-böcker

Lär dig mer om hur du hittar och använder e-böcker med hjälp av dessa videor:

Hyllklassificering (UDK)
 

Du kan bläddra i bibliotekets samlingar genom att klicka på signum.

Forskningsmetoder
 
Standarder, standardisering
Fysik
531 Allmän mekanik
532 Hydromekanik
534 Akustik. Vibration
Optik
536
Termodynamik
539.4 Hållfasthetsteori
54 Kemi
62 Ingenjörsvetenskaper. Teknik
62(02) Teknik. Handbocker
62-11
Maskinritning
62-2 Maskindelar
620 Materialprovning. Varukännedom. Kraftförsörjning
621 Allmän maskinteknik
621.3 Elektroteknik. Starkström 
621.37 Elektronik
621.39 Teleteknik. Radioteknik. Television
621.7 Plastisk bearbetning
621.9 Verktyg. Verktygsmaskiner. Bearbetningsmetoder
658.5 Produktutveckling
66 Kemisk teknik
678 Plastteknik
681.5 Reglerteknik
69 Husbyggnad
696/697 VVS-teknik

 

Saknas något?

Om du behöver en bok eller tidskrift som inte finns i bibliotekets samlingar kan du göra ett inköpsförslag eller beställa den som fjärrlån via e-post till biblioteket (at) arcada.fi.

Sök böcker i andra bibliotek

Använd den nationella sökportalen Finna för att söka efter böcker i andra bibliotek (både högskolebibliotek och allmänna bibliotek).

Tillgänglighetsutlåtande