Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Företagsekonomi

Välkommen till guiden för Företagsekonomi. I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande

Examensarbeten från Arcada

Theseus är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för alla finländska yrkeshögskolor. Du kan bekanta dig med examensarbeten och publikationer från Arcada här:

Examensarbeten, pro gradun, doktorsavhandlingar från andra högskolor

Skrivguider och mallar

Forskningsmetodik

Urkund

Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering. Kontakta filip.levalahti (at) arcada.fi om du har frågor om Urkund.

Tillgänglighetsutlåtande