Skip to main content

Företagsekonomi

Välkommen till guiden för Företagsekonomi. I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande

Nytt just nu!

Arcadas bibliotek erbjuder nu dessa nya resurser, pröva gärna:

Viktiga databaser inom företagsekonomi och turism

De här databaserna är de mest centrala inom ditt studieområde;

MOT-ordböcker

MOT-ordböcker hjälper dig översätta både enskilda ord och längre texter. Du kan även använda MOT för att lära dig fraser på olika språk.

Uppslagsverk och tesaurer

Använd uppslagsverk för att hitta kvalitetsgranskad fakta. Tesaurer hjälper dig hitta rätt nyckelord för dina databassökningar.

Tutorials: databaser

De här videoguiderna hjälper dig komma igång med att hitta information från vetenskapliga databaser

ABI/Inform

Ebsco

Det elektroniska materialet och distansinloggning

Det elektroniska materialet är tillgängligt i Arcadas nätverk och på distans. Distansanvändning kräver inloggning med ett Arcada-användarnamn och lösenord.

Användarregler för e-materialet

Vissa av databaserna är licensbelagda, d.v.s. biblioteket betalar för användarrättigheten för sina studenter och sin personal. Det betyder också att användningen av dessa databaser regleras i avtal, som slutits med FinElib. Du kan bekanta dig med användarreglerna för det licensbelagda materialet.