Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Idrott, fysioterapi och hälsofrämjande

Välkommen till Libguiden för idrott, fysioterapi och hälsofrämjande. I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Nytt just nu!

Arcadas bibliotek erbjuder nu dessa nya resurser, pröva gärna:

Viktiga databaser inom idrott och hälsopromotion, samt hälsofrämjande

De här databaserna är de mest centrala inom idrott och hälsopromotion, samt hälsofrämjande:

Viktiga databaser inom fysioterapi

De här databaserna är de mest centrala inom fysioterapi:

Uppslagsverk och tesaurer

Använd uppslagsverk för att hitta kvalitetsgranskad fakta. Tesaurer hjälper dig hitta rätt nyckelord för dina databassökningar.

Redfox-ordböcker

Redfox-ordböcker hjälper dig översätta både enskilda ord och längre texter.

Terveysportti

Terveysportti är en finländsk webbtjänst för professionella inom vården. Tjänsten upprätthålls av det medicinska förlaget Duodecim.

Tutorials: databaser

De här videoguiderna hjälper dig komma igång med att hitta information från vetenskapliga databaser

Det elektroniska materialet och distansinloggning

Det elektroniska materialet är tillgängligt i Arcadas nätverk och på distans. Distansanvändning kräver inloggning med ett Arcada-användarnamn och lösenord.

Användarregler för e-materialet

Vissa av databaserna är licensbelagda, d.v.s. biblioteket betalar för användarrättigheten för sina studenter och sin personal. Det betyder också att användningen av dessa databaser regleras i avtal, som slutits med FinElib. Du kan bekanta dig med användarreglerna för det licensbelagda materialet.

Tillgänglighetsutlåtande