Gå till huvudinnehållet

Idrott, fysioterapi och hälsofrämjande

Välkommen till Libguiden för idrott, fysioterapi och hälsofrämjande. I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Viktiga databaser inom idrott och hälsopromotion, samt hälsofrämjande

De här databaserna är de mest centrala inom idrott och hälsopromotion, samt hälsofrämjande:

Viktiga databaser inom fysioterapi

De här databaserna är de mest centrala inom fysioterapi:

Uppslagsverk och tesaurer

Använd uppslagsverk för att hitta kvalitetsgranskad fakta. Tesaurer hjälper dig hitta rätt nyckelord för dina databassökningar.

Ordböcker

Här finns ordböcker och översättningsverktyg du kan använda dig av:

Terveysportti

Terveysportti är en finländsk webbtjänst för professionella inom vården. Tjänsten upprätthålls av det medicinska förlaget Duodecim.

Vårdhandboken

Vårdhandboken.se innehåller 120 ämnesområden med kliniskt anpassad information som produceras i samverkan med författare och faktagranskare från hela landet.

Tutorials: databaser

De här videoguiderna hjälper dig komma igång med att hitta information från vetenskapliga databaser

Det elektroniska materialet och distansinloggning

Det elektroniska materialet är tillgängligt i Arcadas nätverk och på distans. Distansanvändning kräver inloggning med ett Arcada-användarnamn och lösenord.

Användarregler för e-materialet

Vissa av databaserna är licensbelagda, d.v.s. biblioteket betalar för användarrättigheten för sina studenter och sin personal. Det betyder också att användningen av dessa databaser regleras i avtal, som slutits med FinElib. Du kan bekanta dig med användarreglerna för det licensbelagda materialet.

Tillgänglighetsutlåtande