Gå till huvudinnehållet

Akademiskt skrivande & examensarbete

Den här guiden från Arcadas bibliotek hjälper dig att förstå och tillämpa den gemensamma praxisen i akademiskt skrivande och samlar alla maller och specifika instruktioner som används vid yrkeshögskolan Arcada.

 

Vad är akademiskt skrivande

Målet med akademiskt skrivande är att kommunicera komplexa idéer till andra forskare på ett formellt, strukturerat och exakt sätt som är acceptabelt inom ramen för ett specifikt område. Typiskt för akademiskt skrivande är till exempel citat, bibliografi och hänvisandet till tidigare verk. I synnerhet kan den akademiska författaren bedöma var hen befinner sig i sammanhanget och hur det aktuella läget är inom ett visst forskningsområde.

De flesta akademiska texter är skrivna i en rationell, informativ, resonerande stil. I presenteras väl motiverade fakta och observationer samt kritisk analys. Författaren förklarar hur hen har kommit fram till resultaten och hur de ansluter till tidigare forskning. Att veta är att få andra att förstå - denna förutsättning kan hjälpa författaren att skriva för en publik i en formulerad, effektiv och lämplig stil.

Börja med att läsa

För att gå vidare, börja med dessa enkla steg:

  • Känn din bakgrund: för att skriva bra akademisk prosa måste man vara bekant med de mest erkända forskningen och forskningsfrågorna inom området. Läs t.ex. en artikel som presenterar det aktuella läget inom ditt område!
  • Börja med att läsa: ett av de enklaste sätten att börja skriva är att se hur andra har lyckats med det
  • Välj ditt mål: hur viktig är denna färdighet för dig i din framtida karriär?
  • Välj din publik: föreställ dig att du skriver för en kollega du beundrar eller för din favorit akademiska tidskrift
  • Välj din kritiker: be om hjälp när du redigerar och skriver om
  • Välj din strategi: är det bra att börja med de enklaste eller svåraste delarna? Vilken är den bästa strategin för att du ska lyckas med ditt skrivande?

Alla dessa förslag kan vara till hjälp helt enkelt för att de förutsätter reflektion. Vi hoppas att du tycker om din skrivprocess och håller kontakten med din handledare och biblioteket när du behöver det!

Academic Writing wordle

Akademiskt skrivande som ett verktyg i din personliga karriär

Bra akademiskt skrivande är en av de viktigaste färdigheterna om man vill göra karriär inom forskning. Men samma färdigheter gäller även för många andra yrken där det är vanligt att förklara idéer och beskriva dem i text. Akademiskt skrivande ger en möjlighet att organisera mycket komplexa idéer. Om man kan behärska det blir det lättare att tillämpa utmärkta kommunikations- och textfärdigheter i det dagliga arbetslivet och svara på komplexiteten i postinformationstidsåldern.

I ordvalet ovan som beskriver akademiskt skrivande lyfts orden gemenskap och diskurs mest fram. För att bli erkänd som en ledande professionell måste andra inom ditt område uppskatta din position. Detta görs fortfarande ofta via akademisk framgång som är en framstående metod för att bevisa andras färdigheter och möjligheter. Därför ses akademisk framgång ofta parallellt med karriärframgång.

Tillgänglighetsutlåtande