Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Informationsteknik

Välkommen till Libguiden för informationsteknik! I guiden får du hjälp att hitta litteratur och tips om informationssökning, referenshantering och akademiskt skrivande.

Examensarbeten från Arcada

Theseus är ett gemensamt öppet publikationsarkiv för alla finländska yrkeshögskolor. Du kan bekanta dig med examensarbeten och publikationer från Arcada här:

Examensarbeten, pro gradun, doktorsavhandlingar från andra högskolor

Skrivguider och mallar

Forskningsmetodik

Urkund

Urkund är ett helt automatiserat system mot plagiering. Kontakta filip.levalahti (at) arcada.fi om du har frågor om Urkund.

Referenshantering & Mendeley

Du kan använda referenshanteringsprogrammet Mendeleyn för att få ordning på dina referenser. För att använda Mendeley måste du först ladda ner programmet och skapa ett eget användarkonto.

APA 7-mallen

På Arcada rekommenderas APA 7-mallen för dina källhänvisningar. Läs mer:

Harvard-modellen

Det finns olika modeller (APA, CBE, Chicago, Harvard, Vancouver o.s.v.) och olika riktlinjer för hur man citerar, refererar och gör upp en källförteckning. På Arcada rekommenderas Harvard-modellen (kallas också författare-årtal-systemet).

Syftet med alla modeller är detsamma: att ange vem och vad man citerar och göra det möjligt för läsaren att få tag i materialet. 

 • Exempel på hur du hänvisar till en bok och till en vetenskaplig artikel:

 • Exempel på hur boken och artikeln hänvisas till i den tillhörande källförteckningen:

Detaljerna i bokens källförteckning står för:

 • Hamp-Lyons, L. & Heasley, B. = författarnas efternamn och förnamnets initial
 • 2006 = bokens publikationsår
 • Study writing: a course in writing skills for academic purposes = bokens titel (med kursiv)
 • 2. uppl. = bokens upplaga
 • Cambridge University Press = förlagets namn
 • Cambridge = utgivningsort

Detaljerna i artikelns källförteckning står för:

 • Hanssen, I. & Alpers, L. = författarnas efternamn och förnamnets initial
 • 2010 = artikelns publiceringsår
 • Utilitarian and common-sense morality discussions in intercultural nursing practice = artikelns namn
 • Nursing ethics = tidskriftens namn (skrivs med kursiv)
 • 17 = tidskriftens årgång (volym)
 • 2 = tidskriftens nummer (i årgång 17)
 • s. 201-211 = artikelns sidnumrering

 

Lär dig skriva ut källor exakt, noggrant och konsekvent redan i början av dina studier. Använd alltid Arcadas skrivguide som riktlinje för dina källhänvisingar.

Tillgänglighetsutlåtande