Skip to main content

Open access: Start

Ordlista

APC (Article Processing Charge) - open access-tidskrifternas publiceringsavgift som betalas av författaren

Creative Commons (CC)-licens - ger vid sidan av upphovsrätten möjligheter att utöka användarvillkoren för det egna verket så att det passar olika behov

Digital Object Indentifier (DOI) - ett permanent identifieringsnummer för elektroniska dokument

Embargo - ett förlags restriktion om hur snabbt efter publicering en artikel får offentliggöras i ett öppet arkiv

Gold open access -  den vetenskapliga artikeln publiceras i en open access-tidskrift som uppbär publiceringsavgift av författaren

Gratis open access - publikationen tillgängliggörs kostnadsfritt

Green open access - en version av den vetenskapliga artikeln parallellpubliceras i högskolans eget fritt tillgängliga publikationsarkiv

Hybridtidskrift - en prenumerationsbaserad tidskrift, där en del av artiklarna kan vara fritt tillgängliga. Författaren betalar då en avgift (APC) för att göra artikeln fritt tillgänglig omedelbart vid publicering. jämför open access-tidskrift, där alla artiklar publiceras fritt tillgängliga för läsaren.

Libre open access - utöver den fria tillgången ges utökade användarrättigheter med hjälp av Creative Commons-licenser

Open access (OA) -  vetenskapliga forskningsresultat görs fritt tillgängliga i digital form

Open access-tidskrift - tidskrift som utges fritt tillgänglig. Läsaren betalar ingen avgift. Vissa OA-tidskrifter uppbär en avgift av författaren för att finansiera utgivningen (se APC).

Parallellpublicering/Self archiving - publikationen görs fritt tillgänglig i digital form t.ex. i högskolans eget publikationsarkiv

Post-print - den referentgranskade versionen av artikeln, med eventuella ändringar införda

Pre-print - den version av artikeln som ännu inte referentgranskats

Self archiving/Parallellpublicering - publikationen görs fritt tillgänglig i digital form t.ex. i högskolans eget publikationsarkiv

Sherpa/Romeo - databas som innehåller uppgifter om olika förlags och forskningsfinansiärers policy beträffande parallellpublicering

Libguide för Open accessAvsikten med guiden är att hjälpa Arcadas forskare och skribenter med OA-publicering. Arcadas bibliotek och publikationskommitté ansvarar för innehållet i guiden.

FinElib förhandlar om vetenskapliga tidskrifter

Arcadas bibliotek

Läsesalen är öppen vardagar kl. 7-21.45

e-post: biblioteket(at)arcada.fi