Skip to main content

Mediekultur: Artiklar och databaser

Viktiga databaser inom kultur och media

REFERENSDATABASER:

DATABASER MED ARTIKLAR I FULLTEXT:

Artiklar och databaser

 

 

Hur gör jag om jag bara hittade ett sammandrag och vill ha hela artikeln?

1. Kolla i sammandragets uppgifter vilken tidskrift och årgång artikeln publicerats i. Börja med att kontrollera i Arcada Finna om Arcadas bibliotek har tidskriften. Sök på tidskriftens titel. Begränsa till materialtyp: tidskrift

2. Om du inte hittade tidskriften i Arcadas bibliotek kan du fortsätta med att se om tidskriften finns i något annat högskolebibliotek (t.ex.  Aalto universitetet, Helsingfors universitet, Metropolia etc). 

Gör på följande sätt: Gå till Arcada Finna. Klicka på länken Om Finna (i den övre balken) > Vad är Finna> Andra Finna-söktjänster. Välj den önskade högskolan. Sök på samma sätt som i punkt 1. Om du hittar tidskriften kan du gå till biblioteket i den aktuella högskolan och få tillgång till tidskriften/artikeln där.

Tutorial EBSCOhost

Tutorial Academic Search Elite (på svenska)

Tutorial Sage (pdf) - Learn how to utilize the various search and browse features on SAGE Journals